Usluga dostave uzoraka

Našim kupcima stavili smo na raspolaganje novu uslugu prijevoza, za sve talijanske regije, centraliziranu u laboratoriju s izravnim rezervacijama iz rezerviranog područja.
Za rezervaciju prolaska kurira, od ponedjeljka do zaključno petka, dovoljno je prethodno prihvatiti pretrage uzoraka koji se šalju u laboratorij iz vašeg rezerviranog prostora i istovremeno zatražiti prolazak kurira na naznačeno datum.
Rezervacije napravljene prije 12:00 sati će imati koristi od prolaska kurira na isti dan u kojem je zahtjev napravljen.
Usluga vam također omogućuje praćenje statusa pošiljke izravno s naše web stranice, prateći paket od rezerviranja preuzimanja do isporuke u laboratorij.
Osim u posebnim i nepredviđenim situacijama zbog preopterećenosti pošiljkama u pojedinim razdobljima u godini, servis jamči dolazak u laboratorij unutar 24 sata od preuzimanja.
Za strukture koje svakodnevno otpremaju, moguće je aktivirati automatsku dnevnu ili planiranu uslugu preuzimanja slanjem zahtjeva e-poštom na logistica@mylav.net.

MYLAV S.R.L.U.
Sjedište laboratorija: Via Giuseppe Sirtori, 9, — 20017 Passirana of Rho (MI)
Registrirano sjedište: Via Vecchia Montesardo, 21 — 73031 Alessano (LE) — PDV broj: 04197610753
Tel: 02•9311172