Usługa dostawy próbek

Naszym klientom udostępniliśmy nową usługę transportu, z bezpośrednią rezerwacją ze strefy zastrzeżonej.

Aby zarezerwować przyjazd kuriera wystarczy złożyć Zlecenie na badania laboratoryjne ze strefy zastrzeżonej i potwierdzić przyjazd kuriera we wskazanym terminie. Kurierzy realizują odbiór od poniedziałku do piątku, a próbki są dostarczane do laboratorium także w soboty.

Usługa umożliwia wówczas monitorowanie statusu przesyłki bezpośrednio z poziomu naszej strony internetowej. Przesyłkę można śledzić od momentu rezerwacji odbioru aż do dostarczenia do laboratorium.

Usługa gwarantuje przybycie próbki do laboratorium w ciągu 24 godzin od jej odbioru.

W przypadku obiektów, które realizują wysyłki codziennie, można aktywować usługę automatycznego codziennego odbioru lub w ustalonych odstępach czasu, wysyłając wiadomość e-mail z prośbą na adres  logistica@mylav.net lub konsultując się ze swoim przedstawicielem handlowym.


MYLAV S.R.L.U.
Siedziba laboratorium: Via Giuseppe Sirtori, 9, — 20017 Passirana di Rho (MI)
Siedziba prawna: Via Vecchia Montesardo, 21 — 73031 Alessano (LE) — NIP: 04197610753
Tel: 02•9311172